Inzercia

Ponuka priestorov do nájmu

27.02.2018 14:07

Stavebné bytové družstvo Zvolen, Nográdyho 1455/24, 961 50 Zvolen ponúka do nájmu:

na ul. 29. augusta 192/10 vo Zvolene – unimobunky (na poschodí):

    -    tri nebytové priestory – každý o výmere 21,16 m2 a  príslušenstvo vhodné ako kancelárske priestory,

    -    dva nebytové priestory – každý o výmere 31,50 m2 a príslušenstvo vhodné ako kancelárske priestory,

    -    nebytové priestory o výmere 10,12 m2 a príslušenstvo vhodné ako kancelárske priestory,

Bližšie informácie na tel. čísle 045/32 13 315.

Písomné žiadosti zasielajte na horeuvedenú adresu alebo mailom na adresu sbdzv@sbdzv.sk alebo pravne@sbdzv.sk