Telefónny zoznam

Pracovisko 1:

Mgr. Denisa Kyseľová

045 321 33 01 | dkyselova@sbdzv.sk

Pracovisko 2 (učtáreň nájomného):

Ing. Lenka Poliaková

045 321 33 02 | lpoliakova@sbdzv.sk 

Pracovisko 3 (učtáreň nájomného):

Zuzana Debnárová

045 321 33 03 | zdebnarova@sbdzv.sk

Pracovisko 4 (učtáreň nájomného):

Ing. Andrea Ľalíková

045 321 33 04 | alalikova@sbdzv.sk

Oddelenie predsedu predstavenstva

Predsedníčka predstavenstva:

Ing. Mária Hornoveská

045 321 33 12 | predseda@sbdzv.sk

Sekretariát:

Dagmar Novodomcová

045 321 33 11 | sbdzv@sbdzv.sk

Podateľňa:

Zuzana Chudobová

045 321 33 15 | zchudobova@sbdzv.sk

Právne oddelenie:

Anna Fraňová

045 321 33 34 | afranova@sbdzv.sk

JUDr. Marek Lysina

045 321 33 15 | pravne@sbdzv.sk

Komunikácia so ZVB, Bytové oddelenie:

Ing. Zuzana Čermáková

045 321 33 27 | zcermakova@sbdzv.sk

Mgr. Martin Kováč

045 321 33 27 | mkovac@sbdzv.sk

Technické oddelenie a energetika

Technická námestníčka:

Jana Ľalíková

045 321 33 21 | tnamestnik@sbdzv.sk

Investičné oddelenie, IT:

Bc. Jakub Kohút

045 321 33 29 | jkohut@sbdzv.sk | admin@sbdzv.sk

Prestavby v bytoch, ŠFRB:

Dagmar Bombalová

045 321 33 26 | dbombalova@sbdzv.sk

Strechy, investičné oddelenie:

Ing. Martin Belušiak

045 321 33 39 | mbelusiak@sbdzv.sk

Elektrika, výťahy, káblové rozvody:

Roman Lupták

045 321 33 28 | rluptak@sbdzv.sk

Deratizácia, dezinsekcia, TKO, HS, plyn, požiarna ochrana, oprava dverí:

Miroslav Sekereš

045 321 33 10 | msekeres@sbdzv.sk

Kotolne, radiátory, PRVN:

Erika Slováková

045 321 33 19 | eslovakova@sbdzv.sk

Vodomery a rozvody vody v bytoch:

Bc. Viera Poliaková

045 321 33 32 | vpoliakova@sbdzv.sk

Kanalizačné a vodovodné prípojky, kúrenie:

Milan Štiak

045 321 33 38 | mstiak@sbdzv.sk

Ekonomické oddelenie

Ekonomická námestníčka:

Mgr. Danka Jankechová

045 321 33 18 | enamestnik@sbdzv.sk

Všeobecná učtáreň:

Ing. Miroslava Hanesová

045 321 33 17 | mihanesova@sbdzv.sk

Marcela Bombalová

045 321 33 37 | mbombalova@sbdzv.sk

Všeobecná učtáreň a pokladňa:

Dagmar Jankovičová

045 321 33 36 | djankovicova@sbdzv.sk

Mzdy a personalistika

Jitka Kmetíková

045 321 33 23 | jkmetikova@sbdzv.sk

Učtáreň - fakturácia:

Martina Fekiačová

045 321 33 25 | mfekiacova@sbdzv.sk