Poistenie bytových domov

Poistná zmluva na poistenie majetku a zodpovednosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytových domov