Legislatíva

Zákon č. 246/2015 Z. z. Zákon o správcoch bytových domov

Zákon o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových...

Vyhláška č. 240/2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste...

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá...

Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - aktuálne znenie od 1.2.2020

Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - aktuálne znenie od 1.2.2020

Energetická efektívnosť

Energetická efektívnosť Zákon č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov...