Stránkové hodiny zákazníckeho centra

Pondelok

7:00 - 13:00 hod.

Utorok

7:00 - 11:00 hod.

Streda

7:00 - 16:30 hod.

Štvrtok

7:00 - 11:00 hod.

Piatok

7:00 - 11:00 hod.

Vybavenie Vašich požiadaviek bude zabezpečené AJ prostredníctvom mailovej, resp. telefonickej komunikácie, poštou, príp. na základe vhodenia Vašej požiadavky do schránky umiestnenej pri vchode do budovy.

Komplexné služby pre vlastníkov a nájomcov získate na jednom mieste na prízemí v sídle správcu SBD Zvolen, dostupné aj bezbariérovo, kde vybavíte:

 • vyhlásenie správcu pre Okresný úrad odbor katastra a úkony súvisiace so zmenou vlastníka bytu
 • zmena korešpondenčnej adresy, mena, počtu osôb v byte
 • všetky služby týkajúce sa mesačného predpisu, zálohových platieb
 • všetky služby týkajúce sa vyúčtovania nákladov za služby spojené s užívaním bytu
 • informácie o tvorbe a čerpaní fondu prevádzky, údržby a opráv
 • prevod členských práv a povinností
 • podnájom bytu
 • prijímanie požiadaviek na opravu a údržbu
 • stanovisko k montáži/demontáži/zrušeniu vykurovacieho telesa a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov
 • prijímanie požiadaviek na stavebné úpravy bytov, balkónov a lógii
 • potvrdenie o veku stavby
 • nahlasovanie havárií
 • úkony podateľne

Poplatky v zmysle Cenníka SBD Zvolen je možné uhrádzať v pokladni zákazníckeho centra v hotovosti (platba platobnou kartou nie je možná).

K vybaveniu na počkanie, akceptujeme aj úhradu poplatkov cez "okamžitú platbu". (aktuálne túto službu poskytujú Slovenská sporiteľňa a.s., Všeobecná úverová banka, a.s., Tatrabanka, a.s. a ďalšie banky v 26 krajinách). Zoznam bánk, ktoré prijímajú okamžité platby.

Kontakty zákazníckeho centra

Pracovisko 1:

Mgr. Denisa Kyseľová

045 321 33 01 | dkyselova@sbdzv.sk

Pracovisko 2 (učtáreň nájomného):

Ing. Lenka Poliaková

045 321 33 02 | lpoliakova@sbdzv.sk 

Pracovisko 3 (učtáreň nájomného):

Zuzana Debnárová

045 321 33 03 | zdebnarova@sbdzv.sk

Pracovisko 4 (učtáreň nájomného):

Ing. Andrea Ľalíková

045 321 33 04 | alalikova@sbdzv.sk