Kontaktujte nás


Kontaktné údaje

Adresa:

Stavebné bytové družstvo Zvolen

A. Nográdyho 1455/24, 960 01 Zvolen

Telefónne čísla:

045/321 33 01
045/321 33 02

☎ Telefónny zoznam

e-mail:

Informácie:

IČO: 00 222 054

DIČ: 2021152397

IČ DPH: SK2021152397

Obchodný register: OSBB, Oddiel: Dr, vložka 127/S

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

IBAN: SK78 1111 0000 0066 0914 4052

Kde nás nájdete