Kontakt

Stavebné bytové družstvo Zvolen
Nográdyho 1455/24
960 01 Zvolen

☎ Telefónny zoznam

e-mail: sbdzv@sbdzv.sk

IČO: 00 222 054

DIČ: 2021152397

IČ DPH: SK2021152397

Obchodný register: Okresný súd Banská Bystrica  Oddiel: Dr, vložka 127/S

 

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

IBAN. SK78 1111 0000 0066 0914 4052