Technické informácie

Výťah spadá do kategórie vyhradených technických zariadení, na ktorých sú vykonávané úkony smerujúce k zabezpečeniu bezpečného chodu týchto zriadení. Na výťahoch môže vzniknúť viacero typov závad. Tento príspevok je zameraný na jednu, ďalej uvedenú, špecifickú závadu.


Vykonávanie výberových konaní pri správe domu vykonávanej Stavebným bytovým družstvom Zvolen.