Čísla účtov bytových domov

Ek. č. 1, Nám. SNP 2010/43-47,Nám. Slobody 2013/1-9, SK31 1111 0000 0010 4464 9009

Ek. č. 2, Nám. Slobody 1935/2,6-12,Nám.SNP 1936/49, SK09 1111 0000 0010 4464 9017

Ek. č. 3, J.Bánika 2007/17, 19, SK84 1111 0000 0010 4464 9025

Ek. č. 4, J.Bánika 1997/6-10, SK62 1111 0000 0010 4464 9033

Ek. č. 5, Borovianska cesta 1994/45-51, SK40 1111 0000 0010 4464 9041

Ek. č. 8, V.P.Totha 2025/19,21, SK65 1111 0000 0010 4464 9076

Ek. č. 9, Bystrický rad 1973/5-9,, SK43 1111 0000 0010 4464 9084

Ek. č. 10, Bystrický rad 2584/11-17, SK21 1111 0000 0010 4464 9092

Ek. č. 12, Balkán 1780/39,41, SK36 1111 0000 0010 4464 9113

Ek. č. 13, Študentská 2121/22, SK14 1111 0000 0010 4464 9121

Ek. č. 14, Študentská 2122/24, SK61 1111 0000 0010 4464 9148

Ek. č. 15, Štúrova 2206/46,48, SK39 1111 0000 0010 4464 9156

Ek. č. 16, J.Kráľa 2052/32,34, SK17 1111 0000 0010 4464 9164

Ek. č. 17, Nám. SNP 2181/21, SK92 1111 0000 0010 4464 9172

Ek. č. 19, J. Kráľa 2511/35, SK55 1111 0000 0017 8648 1006

Ek. č. 20, Hodžova 2417/11,13, SK70 1111 0000 0010 4464 9180

Ek. č. 21, J.Kráľa 2358/37, SK42 1111 0000 0010 4464 9199

Ek. č. 22, Kimovská 2589/18-22, SK85 1111 0000 0010 4464 9201

Ek. č. 23, Družstevná 2241/31-35, SK35 1111 0000 0010 4464 9228

Ek. č. 24, Družstevná 2194/20 , SK13 1111 0000 0010 4464 9236

Ek. č. 25, Družstevná 2152/22, SK88 1111 0000 0010 4464 9244

Ek. č. 26, Družstevná 2340/18, SK66 1111 0000 0010 4464 9252

Ek. č. 27, Družstevná 2410/16, SK44 1111 0000 0010 4464 9260

Ek. č. 28, Družstevná 2476/29, SK16 1111 0000 0010 4464 9279

Ek. č. 29, Višňovského 2521/4, SK91 1111 0000 0010 4464 9287

Ek. č. 30, Hviezdoslavova 2165/5-11, SK69 1111 0000 0010 4464 9295

Ek. č. 31, Kozačeka 2072/18-26, SK09 1111 0000 0010 4464 9308

Ek. č. 32, Kozačeka 2068/29-35, SK84 1111 0000 0010 4464 9316

Ek. č. 34, Kozačeka 2106/14, SK40 1111 0000 0010 4464 9332

Ek. č. 35, V.P.Totha 2088/3-9, SK18 1111 0000 0010 4464 9340

Ek. č. 36, M.Rázusa 2144/24, SK17 1111 0000 0010 4464 9455

Ek. č. 37, M. Rázusa 2142/16, SK92 1111 0000 0010 4464 9463

Ek. č. 38, M.Rázusa 1784/4,6,8, SK70 1111 0000 0010 4464 9471

Ek. č. 39, M.Rázusa 2140/2, SK20 1111 0000 0010 4464 9498

Ek. č. 40, Prachatická 1798/13-19, SK63 1111 0000 0010 4464 9500

Ek. č. 41, Prachatická 2235/21-27, SK35 1111 0000 0010 4464 9519

Ek. č. 42, Prachatická 2374/29, SK13 1111 0000 0010 4464 9527

Ek. č. 43, Prachatická 2255/37-43, SK88 1111 0000 0010 4464 9535

Ek. č. 44, M.Rázusa 2203/48-58, SK66 1111 0000 0010 4464 9543

Ek. č. 45, Prachatická 2478/16,18, SK44 1111 0000 0010 4464 9551

Ek. č. 46, Centrum 2352/1-13, SK91 1111 0000 0010 4464 9578

Ek. č. 47, A.Hlinku 2586/20-24, SK69 1111 0000 0010 4464 9586

Ek. č. 48, A.Hlinku 2506/38,40, SK47 1111 0000 0010 4464 9594

Ek. č. 49, Centrum 2395/31-37, SK84 1111 0000 0010 4464 9607

Ek. č. 50, A.Hlinku 2431/54-60, SK62 1111 0000 0010 4464 9615

Ek. č. 51, A.Hlinku 2446/1-13, SK40 1111 0000 0010 4464 9623

Ek. č. 53, Donča 2018/1,3,5, SK87 1111 0000 0010 4464 9359

Ek. č. 54, Donča 2004/2, 4, SK65 1111 0000 0010 4464 9367

Ek. č. 55, Pod Kozákom 706/7, SK89 1111 0000 0010 4468 7347

Ek. č. 56, Pod Kozákom 708/9, SK67 1111 0000 0010 4468 7355

Ek. č. 57, Pod Kozákom 703/1, SK45 1111 0000 0010 4468 7363

Ek. č. 58, Pod Kozákom 704/3, SK23 1111 0000 0010 4468 7371

Ek. č. 59, Pod Kozákom 705/5, SK70 1111 0000 0010 4468 7398

Ek. č. 60, B.Nemcovej 656/9, SK16 1111 0000 0010 4468 7400

Ek. č. 64, Na Brázdach 645/16, SK19 1111 0000 0010 4468 7443

Ek. č. 65, M.Gorkého 646/22, SK94 1111 0000 0010 4468 7451

Ek. č. 66, M.Gorkého 762/10,12, SK44 1111 0000 0010 4468 7478

Ek. č. 67, M.Gorkého 760/14,16, SK22 1111 0000 0010 4468 7486

Ek. č. 68, M.Gorkého 764/18,20, SK97 1111 0000 0010 4468 7494

Ek. č. 69, Cikkera 840/4,6, SK37 1111 0000 0010 4468 7507

Ek. č. 70, B.Nemcovej 655/18,20, SK15 1111 0000 0010 4468 7515

Ek. č. 72, Sládkovičova 589/1-5, SK18 1111 0000 0010 4468 7267

Ek. č. 73, Školská 424/5, SK93 1111 0000 0010 4468 7275

Ek. č. 74, Železničná 232/1, SK71 1111 0000 0010 4468 7283

Ek. č. 75, Železničná 233/4, SK49 1111 0000 0010 4468 7291

Ek. č. 76, Železničná 234/6, SK86 1111 0000 0010 4468 7304

Ek. č. 78, Obrancov mieru 882/19, SK27 1111 0000 0010 4468 7590

Ek. č. 79, Obrancov mieru 883/21, SK64 1111 0000 0010 4468 7603

Ek. č. 80, A.Bernoláka 928/2, 3, SK42 1111 0000 0010 4468 7611

Ek. č. 81, A.Bernoláka 930/6,7, SK89 1111 0000 0010 4468 7638

Ek. č. 82, Vimperská 932/1,3, SK67 1111 0000 0010 4468 7646

Ek. č. 83, Hont.Nemce č. 169, SK64 1111 0000 0010 4468 7312

Ek. č. 84, Osloboditeľov 2649/32,34, SK21 1111 0000 0010 4464 9674

Ek. č. 85, Slnečná 270/12, SK18 1111 0000 0010 4468 7558

Ek. č. 86, Školská 468/6, SK14 1111 0000 0010 4468 7339

Ek. č. 94, Hont.Nemce č. 170, SK42 1111 0000 0010 4468 7320

Ek. č. 95, Pliešovce č. 586/1, SK72 1111 0000 0010 4468 7750

Ek. č. 96, Pliešovce č. 587/3, SK44 1111 0000 0010 4468 7769

Ek. č. 97, Pliešovce č. 585/8, SK22 1111 0000 0010 4468 7777

Ek. č. 98, Pliešovce č. 584/10, SK97 1111 0000 0010 4468 7785

Ek. č. 103, F.Kráľa 660/1, 661/2, SK18 1111 0000 0010 4468  7849

Ek. č. 106, Školská 827/5, SK71 1111 0000 0010 4468 7865

Ek. č. 108, Školská 829/7, SK49 1111 0000 0010 4468 7873

Ek. č. 109, M.R.Štefánika 824/9, SK27 1111 0000 0010 4468 7881

Ek. č. 110, Malinovského 878/11,12, SK42 1111 0000 0010 4468 7902

Ek. č. 111, Malinovského 871/4, SK20 1111 0000 0010 4468 7910

Ek. č. 112, Bazovského 1905/15, SK40 1111 0000 0010 4464 9914

Ek. č. 114, Ľ.Fullu 1988/10-16, SK93 1111 0000 0010 4464 9930

Ek. č. 115, Ľ.Fullu 1967/13, SK65 1111 0000 0010 4464 9949

Ek. č. 116, M.Bela 2393/1-11, SK48 1111 0000 0010 4464 9770

Ek. č. 117, Okružná 2394/13, SK20 1111 0000 0010 4464 9789

Ek. č. 118, Okružná 2402/15, SK95 1111 0000 0010 4464 9797

Ek. č. 119, Slnečná 266/11, SK93 1111 0000 0010 4468 7566

Ek. č. 120, Štepnica 2299/3, SK43 1111 0000 0010 4464 9375

Ek. č. 121, Štefánika 2588/31,33, SK21 1111 0000 0010 4464 9383

Ek. č. 122, Štúrova 2552/17,19, SK96 1111 0000 0010 4464 9391

Ek. č. 123, Štefánika 2583/23-27, SK89 1111 0000 0010 4464 9420

Ek. č. 125, Štefánika 2600/1,3,5, SK36 1111 0000 0010 4464 9404

Ek. č. 126, Gagarina 2415/81,83, SK13 1111 0000 0010 4464 9818

Ek. č. 127, Gagarina 2418/85-93, SK88 1111 0000 0010 4464 9826

Ek. č. 128, Gagarina 2427/95-99 , SK66 1111 0000 0010 4464 9834

Ek. č. 129, Okružná 2434/115, SK44 1111 0000 0010 4464 9842

Ek. č. 130, Okružná 2435/117, SK22 1111 0000 0010 4464 9850

Ek. č. 131, Okružná 2436/119, SK91 1111 0000 0010 4464 9869

Ek. č. 132, J.Poničana 2407/45-55, SK69 1111 0000 0010 4464 9877

Ek. č. 133, Okružná 2404/19-27, SK47 1111 0000 0010 4464 9885

Ek. č. 134, Okružná 2405/29,31, SK25 1111 0000 0010 4464 9893

Ek. č. 135, Ľ. Fullu 1962/9, SK43 1111 0000 0010 4464 9957

Ek. č. 137, Záhonok 488/1-11, SK14 1111 0000 0010 4464 9703

Ek. č. 138, Záhonok 1685/21,23, SK89 1111 0000 0010 4464 9711

Ek. č. 139, Záhonok 1690/10, 12, SK39 1111 0000 0010 4464 9738

Ek. č. 140, Záhonok 1687/6,8, SK17 1111 0000 0010 4464 9746

Ek. č. 141, Štefánika 1696/6-18, SK14 1111 0000 0010 4464 9412

Ek. č. 143, Nový rad č. 184, SK27 1111 0000 0010 4468 8075

Ek. č. 145, Železničná 885/11-13, SK89 1111 0000 0010 4468 7929

Ek. č. 146, M.R.Štefánika 887/40,41, SK67 1111 0000 0010 4468 7937

Ek. č. 147, Železničná 884/7,8,9,10, SK45 1111 0000 0010 4468 7945

Ek. č. 148, Vimperská 938/2,4-6, SK45 1111 0000 0010 4468 7654

Ek. č. 149, Tajovského 954/1-4, SK23 1111 0000 0010 4468 7662

Ek. č. 152, Záhonok 1959/25-35, SK92 1111 0000 0010 4464 9754

Ek. č. 153, Imatra 2445/1-15, SK96 1111 0000 0010 4464 9973

Ek. č. 154, Tulská 2238/1-13, SK74 1111 0000 0010 4464 9981

Ek. č. 155, Majerský rad 645/48- 50, SK23 1111 0000 0010 4468 7953

Ek. č. 158, Majerský rad 2454/53,54, SK26 1111 0000 0010 4468 7996

Ek. č. 159, Majerský rad 648/55,56, SK90 1111 0000 0010 4468 8008

Ek. č. 160, Majerský rad 653/59-61, SK68 1111 0000 0010 4468 8016

Ek. č. 161, Majerský rad 655/62-64, SK46 1111 0000 0010 4468 8024

Ek. č. 162, Nám. mieru 1392/1-7, SK98 1111 0000 0010 4468 7670

Ek. č. 163, Nám.mieru 1394/9-15, SK70 1111 0000 0010 4468 7689

Ek. č. 164, Majerský rad 672/71-73, SK24 1111 0000 0010 4468 8032

Ek. č. 165, Majerský rad 2453/65,66, SK02 1111 0000 0010 4468 8040

Ek. č. 166, Majerský rad 669/67-70, SK71 1111 0000 0010 4468 8059

Ek. č. 167, Záhonok 2448/37-41, SK70 1111 0000 0010 4464 9762

Ek. č. 168, Medzi Hrušky 2943/51, SK96 1111 0000 0010 4464 9682

Ek. č. 169, Medzi Hrušky 2944/53, SK90 1111 0000 0012 0610 9006

Ek. č. 170, Imatra 2450/2-6, SK11 1111 0000 0010 4468 7005

Ek. č. 171, Tulská 2490/31-41, SK86 1111 0000 0010 4468 7013

Ek. č. 172, Novozámocká 2527/2-8, SK64 1111 0000 0010 4468 7021

Ek. č. 173, Novozámocká 2539/10-16, SK14 1111 0000 0010 4468 7048

Ek. č. 175, Pražská 2529/1-9, SK67 1111 0000 0010 4468 7064

Ek. č. 176, Okružná 2403/17, SK62 1111 0000 0010 4464 9906

Ek. č. 177, Malinovského 1956/3, SK21 1111 0000 0010 4464 9965

Ek. č. 178, Dolinky 1335/1,2,3,4,5, SK48 1111 0000 0010 4468 7697

Ek. č. 179, Dolinky 1336/6,7,8,9, SK63 1111 0000 0010 4468 7718

Ek. č. 180, Dolinky 1337/10,11,12, SK41 1111 0000 0010 446 87726

Ek. č. 181, A.Hlinku 2571/41-47, SK18 1111 0000 0010 4464 9631

Ek. č. 182, A.Hlinku 2568/33-39, SK65 1111 0000 0010 4464 9658

Ek. č. 183, A.Hlinku 2556/23-31, SK43 1111 0000 0010 4464 9666

Ek. č. 185, Novozámocká 1447/25-31, SK45 1111 0000 0010 4468 7072

Ek. č. 186, Pražská 1451/11-15, Novoz. 1453/24,26, SK23 1111 0000 0010 4468 7080

Ek. č. 187, Novozámocká 3212/18-22, SK92 1111 0000 0010 4468 7099

Ek. č. 188, Kozačeka 2003/40, SK61 1111 0000 0010 4464 9439

Ek. č. 189, Slnečná 339/2-4, SK71 1111 0000 0010 4468 7574

Ek. č. 192, Nográdyho 1376/1-9, Stráž.c.1367/25-29, SK38 1111 0000 0010 446 87101

Ek. č. 194, Voljanského 1368/2-18, SK63 1111 0000 0010 446 87136

Ek. č. 195, Strážska cesta 8467/17-23, SK41 1111 0000 0010 4468 7144

Ek. č. 196, Strážska cesta 722/1-15, SK19 1111 0000 0010 4468 7152

Ek. č. 197, Ertla 1450/1-11, Nogradyho 563/17-25, SK94 1111 0000 0010 4468 7160

Ek. č. 198, Nográdyho 716/27-41, SK66 1111 0000 0010 4468 7179

Ek. č. 199, Majerský rad 1527/74-77, SK49 1111 0000 0010 4468 8067

Ek. č. 200, Nám. mieru 1707/10-14, SK19 1111 0000 0010 4468 7734

Ek. č. 201, Nográdyho 561/2-14, SK44 1111 0000 0010 4468 7187

Ek. č. 202, Nográdyho 576/16-22, SK22 1111 0000 0010 4468 7195

Ek. č. 203, Šmidkeho 1380/1-11, SK59 1111 0000 0010 4468 7208

Ek. č. 204, Novozámocká 8475/45-49, SK37 1111 0000 0010 4468 7216

Ek. č. 205, Nám. mieru 1395/17-31, SK94 1111 0000 0010 4468 7742

Ek. č. 206, Novozámocká 1350/34-42, SK15 1111 0000 0010 4468 7224

Ek. č. 207, Slnečná 182/10, SK49 1111 0000 0010 4468 7582

Ek. č. 208, Novozámocká 1346/55-59, SK90 1111 0000 0010 4468 7232

Ek. č. 209, Novozámocká 1347/61-69, SK68 1111 0000 0010 4468 7240

Ek. č. 251, Školská 779/16, 18, SK90 1111 0000 0010 4468 7814

Ek. č. 252, Školská 28/22, 24, SK68 1111 0000 0010 4468 7822

Ek. č. 253, Kukučína 1409/6, 8, SK39 1111 0000 0010 4464 9447

Ek. č. 254, A. Hlinku 900/1, SK80 1111 0000 00104 468 8091

Ek. č. 255, Pribinova 1423/174, SK20 1111 0000 0010 4468 8104

Ek. č. 256, M.R.Štefánika 1397/54, SK95 1111 0000 0010 446 88112

Ek. č. 258, Nám. Slobody 1894/14-16, SK70 1111 0000 0016 0102 1004

Ek. č. 259, Smrekova 7 Zvolen, SK23 1111 0000 0010 4468 8147

Ek. č. 268, Gaštanová, SK98 1111 0000 0010 4468 8155

Ek. č. 269, J.Cikkera 776/9,11, SK60 1111 0000 0012 3870 6008

Ek. č. 270, Štúrova 4230/15 Zvolen, SK65 1111 0000 0012 4705 8006

Ek. č. 271, Slnečná 269/14 Kováčová, SK59 1111 0000 0012 9911 2000

Ek. č. 272, Cikkera 780/13 Sliač, SK27 1111 0000 0012 9967 1005

Ek. č. 273, B.Nemcovej 653/3 Sliač, SK75 1111 0000 0012 9966 5000

Ek. č. 274, Cikkera 766/17,19 Sliač, SK58 1111 0000 0012 9967 5006

Ek. č. 275, Smreková 3380/9 Zvolen, SK78 1111 0000 0013 0019 0007

Ek. č. 276, Pod Kozákom 713/10 Sliač, SK59 1111 0000 0013 0017 9000

Ek. č. 277, Pod Kozákom 709/2,4 Sliač, SK58 1111 0000 0013 0017 3004

Ek. č. 278, Cikkera 778/21,23 Sliač, SK90 1111 0000 0013 0018 6008

Ek. č. 279, Kúpeľná 515/16,18 Sliač, SK34 1111 0000 0013 0023 6001

Ek. č. 280, Kúpeľná 520/1,2 Sliač, SK72 1111 0000 0013 0025 2001

Ek. č. 281, Kúpeľná 517/4,6 Sliač, SK66 1111 0000 00130 024 9005

Ek. č. 282, Kúpeľná 512/12,14 Sliač, SK95 1111 0000 0013 0023 8007

Ek. č. 285, Rezidencia Štúrova 10010 Zvolen, SK56 1111 0000 0014 2483 2008

Ek. č. 286, Rudolfa Čelku 1551 Zvolen, SK81 1111 1111 0014 3860 4006

Ek. č. 287, Štúrova 868/4-7 Detva, SK71 1111 0000 0015 2614 3000

Ek. č. 288, R. Jašíka 1874/10,12 Zvolen, SK03 1111 0000 0015 2613 2002

Ek. č. 289, Prachatická 2145 Zvolen, SK09 1111 0000 0015 6305 3004

Ek. č. 290, Centrum 2408 Zvolen, SK45 1111 0000 0015 8504 4002

Ek. č. 291, T. Vansovej 1545/2,4 Zvolen, SK84 1111 0000 0016 4306 2007

Ek. č. 292, Čsl. armády 594/14 Krupina, SK73 1111 0000 0016 4307 2002

Ek. č. 293, Hájik A, Pribinova 10291 Zvolen, SK88 1111 0000 0017 0050 0000

Ek. č. 294, Školská 718/20 Pliešovce, SK96 1111 0000 0017 0672 2018

Ek. č. 296, Poničana 2414/69-79 Zvolen, SK14 1111 0000 0017 5929 4002

Ek. č. 297, J. Jesenského 2126/69,71 Zvolen, SK04 1111 0000 0017 6020 2005

Ek. č. 298, J. Cikkera 230/8, 10 Sliač, SK37 1111 0000 0017 7266 3001

Ek. č. 299, Študentská 796/14 Zvolen, SK91 1111 0000 0017 7017 3009

Ek. č. 300, Pribinova 10384/55B Zvolen, SK80 1111 0000 0017 8150 6008