Zákaznícke centrum

26.03.2023

Otváracie hodiny: Pondelok 7:00 - 13:00, Utorok 7:00 - 11:00, Streda 7:00 - 16:30, Štvrtok 7:00 - 11:00, Piatok 7:00 - 11:00

Komplexné služby pre vlastníkov a nájomcov získate na jednom mieste na prízemí v sídle správcu SBD Zvolen, dostupné aj bezbariérovo, kde vybavíte:

 • vyhlásenie správcu pre Okresný úrad odbor katastra a úkony súvisiace so zmenou vlastníka bytu
 • zmena korešpondenčnej adresy, mena, počtu osôb v byte
 • všetky služby týkajúce sa mesačného predpisu, zálohových platieb
 • všetky služby týkajúce sa vyúčtovania nákladov za služby spojené s užívaním bytu
 • informácie o tvorbe a čerpaní fondu prevádzky, údržby a opráv
 • prevod členských práv a povinností
 • podnájom bytu
 • prijímanie požiadaviek na opravu a údržbu
 • stanovisko k montáži/demontáži/zrušeniu vykurovacieho telesa a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov
 • prijímanie požiadaviek na stavebné úpravy bytov, balkónov a lógii
 • potvrdenie o veku stavby
 • nahlasovanie havárií
 • úkony podateľne

Poplatky v zmysle Cenníka SBD Zvolen je možné uhrádzať v pokladni zákazníckeho centra v hotovosti (platba platobnou kartou nie je možná).

K vybaveniu na počkanie, akceptujeme aj úhradu poplatkov cez "okamžitú platbu". (aktuálne túto službu poskytujú Slovenská sporiteľňa a.s., Všeobecná úverová banka, a.s., Tatrabanka, a.s. a ďalšie banky v 26 krajinách). Zoznam bánk, ktoré prijímajú okamžité platby.

Vybavenie Vašich požiadaviek bude zabezpečené AJ prostredníctvom mailovej, resp. telefonickej komunikácie, poštou, príp. na základe vhodenia Vašej požiadavky do schránky umiestnenej pri vchode do budovy.

Kontakty

Pracovisko 1:

Mgr. Denisa Kyseľová

045 321 33 01 | dkyselova@sbdzv.sk

Pracovisko 2 (učtáreň nájomného):

Ing. Lenka Poliaková

045 321 33 02 | lpoliakova@sbdzv.sk 

Pracovisko 3 (učtáreň nájomného):

Zuzana Debnárová

045 321 33 03 | zdebnarova@sbdzv.sk

Pracovisko 4 (učtáreň nájomného):

Ing. Andrea Ľalíková

045 321 33 04 | alalikova@sbdzv.sk