Nebytové priestory - Unimobunky na ul. 29. Augusta 192/10 vo Zvolene

26.03.2023

Stavebné bytové družstvo Zvolen ponúka do nájmu na ul. 29. augusta 192/10 vo Zvolene – unimobunky (na poschodí):

  • tri nebytové priestory – každý o výmere 21,16 m2 a príslušenstvo vhodné ako kancelárske priestory,
  • dva nebytové priestory – každý o výmere 31,50 m2 a príslušenstvo vhodné ako kancelárske priestory
  • nebytové priestory o výmere 10,12 m2 a príslušenstvo vhodné ako kancelárske priestory

Bližšie informácie na tel. čísle 045/32 13 327.

Písomné žiadosti zasielajte na horeuvedenú adresu alebo mailom na adresu sbdzv@sbdzv.sk alebo mkovac@sbdzv.sk