Portál poschodoch.sk

22.03.2023

Webový portál poschodoch.sk sprístupňuje finančné a technické údaje o bytoch a nebytových priestoroch a domoch pre ich vlastníkov, nájomcov a domových funkcionárov. Údaje sú sprístupnené z informačného systému DOMUS používaného v SBD Zvolen.