OZNAM - prerušenie dodávky teplej vody dňa 16.5.2024 na ul. J. Donča vo Zvolene

19.04.2024

Oznam spoločnosti STEFE Zvolen

Vážení odberatelia tepla na ul. J. Švermu, J. Donča vo Zvolene,

oznamujeme Vám,

že na základe oznámenia spoločnosti SSE Distribúcia, a.s. o prerušení dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 16.5.2024 v čase od 6:45 do 14:00 hod. prerušená dodávka ÚK a TÚV. Dodávku tepla obnovíme ihneď po obnovení dodávky elektrickej energie.

V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733 alebo 0800 700 777

Za nami nezavinené prerušenie dodávky ÚK a TÚV sa ospravedlňujeme.

Dotknuté odberné miesta: J. Švermu 1763/16-20, J. Donča 2018/1-5, J. Donča 2004/2-4 vo Zvolen