OZNAM - Aktuálne ceny vodného a stočného platné od 21.6.2024

02.07.2024

Vážení vlastníci bytov,

aktuálne ceny vodného a stočného stanovené úradom pre reguláciu sieťových odvetví nájdete na stránkach spoločnosti Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.