Nové podmienky pre financovanie obnovy bytových domov zo ŠFRB od 1.1.2024

13.03.2024

Vyhláškou č. 410/2023 Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky z 13. októbra 2023 mení s účinnosťou od 1.1.2024 podmienky poskytovaných podpôr v zmysle zákona č. 150/2013 Z.z. o ŠFRB.

Viac na www.sfrb.sk

V tabuľke nižšie je prehľad poskytovaných podpôr: