2. Chcem dostávať ročné vyúčtovanie a ostatné dokumenty e-mailom

28.03.2023

V prípade, že chcete využívať zasielanie vyúčtovania nákladov, vrátane ostatných dokumentov e-mailom, doručte jednu podpísanú dohodu s doplnenými kontaktnými údajmi do SBD Zvolen:

  • e-mailom, poštou, osobne alebo do poštovej schránky SBD Zvolen, ktorá je umiestnená na budove v sídle SBD Zvolen