Výročné správy SBD

Účtovná závierka a výročná správa SBD za rok 2021

11.04.2022 08:52
Účtovná závierka a správa audítora za rok 2021.pdf (9 MB)

Účtovná závierka a výročná správa SBD za rok 2020

29.04.2021 08:11
Účtovná závierka a správa audítora za rok 2020.pdf (8,8 MB) Výročná správa a dodatok audítora k výročnej správe za rok 2020.pdf (13,2 MB)

Účtovná závierka a výročná správa SBD za rok 2019

11.09.2020 08:19
Účtovná závierka a správa audítora za rok 2019.pdf (6,6 MB) Výročná správa a dodatok audítora k výročnej správe 2019.pdf (12,1 MB)