Technické informácie

Servis výťahov

16.11.2021 11:00
Výťah spadá do kategórie vyhradených technických zariadení, na ktorých sú vykonávané úkony smerujúce k zabezpečeniu bezpečného chodu týchto zriadení. [PDF]  

Všeobecná informácia k rekonštrukcii výťahov

16.11.2021 09:03
Všeobecná informácia k modernizácii, rekonštrukcii a výmene výťahov na stiahnutie - [PDF]  

Základný postup pre zabezpečenie nových výťahov

24.04.2020 11:33
  Základný postup pre zabezpečenie nových výťahov - na stiahnutie [PDF]  

Prevádzkový poriadok SBD Zvolen pre spoločné odberné plynové zariadenia

11.11.2019 13:58
PLYN - Prev poriadok - 2019.pdf (615,4 kB)   

Rekonštrukcia spoločných elektrických rozvodov v bytových domoch

08.04.2019 09:32
Rekonštrukcia spoločných elektrických rozvodov v bytových domoch - na stiahnutie [PDF]

Ochrana pred elektrickým prepätím

17.07.2018 09:32
  Informácie o ochrane pred elektrickým prepätím - na stiahnutie [PDF]  

Poruchy výťahov

16.11.2016 08:53
Na výťahoch môže vzniknúť viacero typov závad. Tento príspevok je zameraný na jednu, ďalej uvedenú, špecifickú závadu. [PDF]      

Postup pri obstarávaní tovarov a služieb

16.04.2015 08:51
Vykonávanie výberových konaní pri správe domu vykonávanej Stavebným bytovým družstvom Zvolen.  Postup pri obstarávaní tovarov a služieb [PDF]