Technické informácie

Rekonštrukcia spoločných elektrických rozvodov v bytových domoch

08.04.2019 09:32
  Rekonštrukcia spoločných elektrických rozvodov v bytových domoch - na stiahnutie [PDF]  

Základný postup pre zabezpečenie nových výťahov

20.09.2018 12:11
  Základný postup pre zabezpečenie nových výťahov - na stiahnutie [PDF]  

Ochrana pred elektrickým prepätím

17.07.2018 09:32
  Informácie o ochrane pred elektrickým prepätím - na stiahnutie [PDF]  

Všeobecná informácia k rekonštrukcii výťahov

14.12.2017 18:52
Všeobecná informácia k modernizácii, rekonštrukcii a výmene výťahov na stiahnutie - [PDF]  

Cena elektrickej energie

09.02.2017 15:27
Informácie k cenám elektrickej energie -  na stiahnutie [PDF]

Poruchy výťahov

16.11.2016 08:53
Na výťahoch môže vzniknúť viacero typov závad. Tento príspevok je zameraný na jednu, ďalej uvedenú, špecifickú závadu. [PDF]      

Paušálne poplatky za servis výťahov pre rok 2016

12.11.2015 08:59
PAUSAL_VYTAHY_2016.PDF

Prevádzkový poriadok SBD Zvolen pre spoločné odberné plynové zariadenia

27.04.2015 22:03
  PLYN-Prev-poriadok.pdf    

Postup pri obstarávaní tovarov a služieb

16.04.2015 08:51
Vykonávanie výberových konaní pri správe domu vykonávanej Stavebným bytovým družstvom Zvolen.  Postup pri obstarávaní tovarov a služieb [PDF]     

Servis výťahov

27.02.2015 08:55
Výťah spadá do kategórie vyhradených technických zariadení, na ktorých sú vykonávané úkony smerujúce k zabezpečeniu bezpečného chodu týchto zriadení. [PDF]