Havarijná služba

 

ZABEZPEČENIE
HAVARIJNEJ SLUŽBY
po pracovnej dobe, počas sviatkov, sobôt a nedieľ

Druh havarijnej služby

Službu zabezpečuje

Telefón

Lokalita

Vodovodné potrubia, kanalizácia,

Systém ÚK,

Elektrické rozvody a zariadenia

MONTA - ZVOLEN,s.r.o. Zvolen

0948 336 888

Zvolen, Sliač, Kováčova, Budča, Lieskovec,

Zvolenská Slatina,

Dobrá Niva,Vígľaš

Bytes, s.r.o. Detva

0915 657 580

0917 517 689

0917 707 169

0918 187 215

Detva

MBP Krupina

0907 811 306

Krupina,

Pliešovce,

Hontianske Nemce

Výťahy

ŠV-SERVICE s.r.o Štefanovie

045 535 30 49

0905 366 400

0905 366 220

Všetky lokality

Plynové zariadenia

MI&JA s.r.o , Ján Ľalík

 

0908 935 476


0905 328 731

 

Všetky lokality

Dodávka plynu

SPP Zvolen

0850 111 727

Všetky lokality

Dodávka el. energie

SSE Zvolen

0800 159 000

0906 252 525

Všetky lokality

Dodávka vody

StVPS Zvolen

048 432 73 77

Všetky lokality

Dodávka tepla,

Dodávka teplej úžitkovej vody

STEFE Zvolen, s.r.o.

0800 700 777

0918 733 733

045 524 86 11

Zvolen

Bytes, s.r.o. Detva

0915 657 580

Detva

STEFE THS, s.r.o. Revúca

0918 733 795

Krupina

BBES, s.r.o

Banská Bystrica

0918 733 666

Kováčová