Havarijná služba

ZABEZPEČENIE HAVARIJNEJ SLUŽBY
po pracovnej dobe, počas sviatkov, sobôt a nedieľ

Druh havarijnej služby

Službu zabezpečuje

Telefón

Lokalita

Vodovodné potrubia, kanalizácia,

Systém ÚK,

Elektrické rozvody a zariadenia

MONTA - ZVOLEN, s.r.o. Zvolen

0948 336 888

Zvolen, Sliač, Kováčova, Budča, Lieskovec,

Zvolenská Slatina,

Dobrá Niva, Vígľaš

Bytes, s.r.o. Detva

0915 657 580

0918 187 215

Detva

MBP Krupina

0907 811 306

0905 249 129

Krupina,

Pliešovce,

Hontianske Nemce

Výťahy

ŠV-SERVICE s.r.o Štefanovie

045 535 30 49

0905 366 400

0907 771 386

Všetky lokality

Plynové zariadenia

MI&JA s.r.o , Ján Ľalík

0908 935 476

0905 328 731

Všetky lokality

Dodávka plynu

SPP Zvolen

0850 111 727

Všetky lokality

Dodávka el. energie

SSE Zvolen

0800 159 000

0906 252 525

Všetky lokality

Dodávka vody

StVPS Zvolen

0850 111 234

Všetky lokality

Dodávka tepla,

Dodávka teplej vody

STEFE Zvolen, s.r.o.

0800 700 777

0918 733 733

045 524 86 11

Zvolen

Zvolenská Slatina

Bytes, s.r.o. Detva

0915 657 580

Detva

STEFE THS, s.r.o. Revúca

0800 700 808

Krupina

STEFE Banská Bystrica, a.s.

0918 733 666

Kováčová

Vlastné kotolne

Peter Orság

Peter Bella

0903 958 190

0908 867 429

Sliač, Lieskovec

Vígľaš

REROS, s.r.o., Peter Rerich 

0908 960 994

Dudince