Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - aktuálne znenie od 1.2.2020

Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - aktuálne znenie od 1.2.2020