Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - aktuálne znenie od 1.4.2019

Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - aktuálne znenie od 1.4.2019