Spravodajca číslo 42 (január 2012)

Spravodajca číslo 42 (január 2012)