Energetická efektívnosť

Energetická efektívnosť

Energetická efektívnosť

Zákon č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov [PDF

Z8kon NR SR č.657/2004 Z.z. o tepelnej energetike [DOC]
 

  • Porovnanie merných spotrieb UK a TV za rok 2011-2012 [.xls]
  • Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2012 [.pdf
  • Ceny tepla pre rok 2012 [.pdf]
  • Ceny tepla 01.01.- 15.07.2013 [.pdf]
  • Ceny tepla 15.07.- 31.12.2013 [.pdf]
  • Ceny tepla pre rok 2013 - 2016 [.pdf]