Životnosť panelových bytových domov

10.02.2014 19:14

Životnosť panelových bytových domov - čo hrozí obvodovým plášťom?

Pod pojmom životnosť sa rozumie obdobie, počas ktorého vlastnosti stavby zostanú na úrovni zlúčiteľnej s plnením základných požiadaviek.

Ďalšie zaujímavé informácie v priloženom PDF súbore.

Zivotnost_panelovych_domov.pdf (237,1 kB)