ZÁKAZNÍCKE CENTRUM

30.05.2017 21:30

Pondelok

9:00 - 13:00

Utorok

zatvorené

Streda

12:00 - 16:00

Štvrtok

zatvorené

Piatok

zatvorené

Vybavenie Vašich požiadaviek bude zabezpečené AJ prostredníctvom mailovej, resp. telefonickej komunikácie, poštou, príp. na základe vhodenia Vašej požiadavky do schránky umiestnenej pri vchode do budovy.

Komplexné služby pre vlastníkov a nájomcov získate na jednom mieste na prízemí v sídle správcu SBD Zvolen, dostupné aj bezbariérovo, kde vybavíte:

 • vyhlásenie správcu pre Okresný úrad odbor katastra a úkony súvisiace so zmenou vlastníka bytu
 • zmena korešpondenčnej adresy, mena, počtu osôb v byte
 • všetky služby týkajúce sa mesačného predpisu, zálohových platieb
 • všetky služby týkajúce sa vyúčtovania nákladov za služby spojené s užívaním bytu
 • informácie o tvorbe a čerpaní fondu prevádzky, údržby a opráv
 • prevod členských práv a povinností
 • podnájom bytu
 • prijímanie požiadaviek na opravu a údržbu
 • stanovisko k montáži/demontáži/zrušeniu vykurovacieho telesa a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov
 • prijímanie požiadaviek na stavebné úpravy bytov, balkónov a lógii
 • potvrdenie o veku stavby
 • nahlasovanie havárií
 • úkony podateľne

 

Poplatky v zmysle Cenníka SBD Zvolen je možné uhrádzať v pokladni zákazníckeho centra v hotovosti (platba platobnou kartou nie je možná).

Kontakty - Zákaznícke centrum SBD Zvolen 

Oddelenie Pracovník Č. dv. Telefón e-mail
Pracovisko 1 Mgr. Kyseľová 7 321 33 01 dkyselova@sbdzv.sk
Pracovisko 2 Ing. Poliaková 7 321 33 02 lpoliakova@sbdzv.sk
Pracovisko 3 Debnárová 7 321 33 03 zdebnarova@sbdzv.sk
Pracovisko 4 Ing. Kasáčová 7 321 33 04 vkasacova@sbdzv.sk

 

Veríme, že oceníte dostupnosť nami poskytovaných služieb v zákazníckom centre.