ZÁKAZNÍCKE CENTRUM

30.05.2017 21:30

 

Pondelok

zatvorené

Utorok

zatvorené

Streda

zatvorené

Štvrtok

zatvorené

Piatok

zatvorené

Od 8.2.2021 do odvolania bude SBD Zvolen zatvorené z dôvodu nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR a COVID automatu.


Naši zamestnanci zostávajú aj naďalej v práci. Vybavenie Vašich požiadaviek bude zabezpečené prostredníctvom mailovej, resp. telefonickej komunikácie, poštou, príp. na základe vhodenia Vašej požiadavky do schránky umiestnenej pri vchode do budovy.

 

zmena korešpondenčnej adresy, mena, počtu osôb v byte, všetky služby týkajúce sa zálohových platieb, úkony súvisiace so zmenou vlastníka bytu, vyhlásenie správcu pre Okresný úrad odbor katastra Komplexné služby pre vlastníkov a nájomcov na jednom mieste na prízemí v sídle správcu SBD Zvolen, dostupné aj bezbariérovo, kde vybavíte:

 • všetky služby týkajúce sa mesačného predpisu
 • všetky služby týkajúce sa vyúčtovania nákladov za služby spojené s užívaním bytu
 • informácie o tvorbe a čerpaní fondu prevádzky, údržby a opráv
 • prevod členských práv a povinností
 • podnájom bytu
 • prijímanie požiadaviek na opravu a údržbu
 • stanovisko k montáži/demontáži/zrušeniu vykurovacieho telesa a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov
 • prijímanie požiadaviek na stavebné úpravy bytov, balkónov a lógii
 • potvrdenie o veku stavby
 • nahlasovanie havárií
 • úkony podateľne

Poplatky v zmysle Cenníka SBD Zvolen je možné uhrádzať v pokladni zákazníckeho centra v hotovosti (platba platobnou kartou nie je možná).

Kontakty - Zákaznícke centrum SBD Zvolen 

Oddelenie Pracovník Č. dv. Telefón e-mail
Pracovisko 1 Ing. Poliaková 7 321 33 01 lpoliakova@sbdzv.sk
Pracovisko 2 Ing. Kasáčová 7 321 33 02 vkasacova@sbdzv.sk
Pracovisko 3 Mgr. Kyseľová 7 321 33 03 dkyselova@sbdzv.sk

 

Veríme, že oceníte dostupnosť nami poskytovaných služieb v zákazníckom centre.