ZÁKAZNÍCKE CENTRUM OTVORENÉ

30.05.2017 21:30

Zákaznícke centrum otvorené od 15.6.2020 v obmedzenom režime:

Pondelok

9:00 - 13:00 hod.

Utorok

zatvorené

Streda

12:00 - 16:00 hod.

Štvrtok

zatvorené

Piatok

zatvorené

zmena korešpondenčnej adresy, mena, počtu osôb v bytevšetky služby týkajúce sa zálohových platiebúkony súvisiace so zmenou vlastníka bytuvyhlásenie správcu pre Okresný úrad odbor katastra Komplexné služby pre vlastníkov a nájomcov na jednom mieste na prízemí v sídle správcu SBD Zvolen, dostupné aj bezbariérovo, kde vybavíte:

 • všetky služby týkajúce sa mesačného predpisu
 • všetky služby týkajúce sa vyúčtovania nákladov za služby spojené s užívaním bytu
 • informácie o tvorbe a čerpaní fondu prevádzky, údržby a opráv
 • prevod členských práv a povinností
 • podnájom bytu
 • prijímanie požiadaviek na opravu a údržbu
 • stanovisko k montáži/demontáži/zrušeniu vykurovacieho telesa a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov
 • prijímanie požiadaviek na stavebné úpravy bytov, balkónov a lógii
 • potvrdenie o veku stavby
 • nahlasovanie havárií
 • úkony podateľne

Poplatky v zmysle Cenníka SBD Zvolen je možné uhrádzať v pokladni zákazníckeho centra v hotovosti (platba platobnou kartou nie je možná).

Kontakty - Zákaznícke centrum SBD Zvolen 

Oddelenie Pracovník Č. dv. Telefón e-mail
Pracovisko 1 Ing. Poliaková 7 321 33 01 lpoliakova@sbdzv.sk
Pracovisko 2 Ing. Kasáčová 7 321 33 02 vkasacova@sbdzv.sk
Pracovisko 3 Mgr. Kyseľová 7 321 33 03 dkyselova@sbdzv.sk

 

Veríme, že oceníte dostupnosť nami poskytovaných služieb v zákazníckom centre.