Vyhodnotenie spotrieb prevádzky sústav tepelných zariadení za odberným miestom za rok 2019 a 2020

25.06.2021 12:24

Vyhodnotenie spotrieb prevádzky sústav tepelných zariadení za odberným miestom za rok 2019 a 2020.pdf