Vyhodnotenie spotrieb prevádzky sústav tepelných zariadení za odberným miestom za rok 2017 a 2018

30.05.2019 14:03

Vyhodnotenie spotrieb prevádzky sústav tepelných zariadení za odberným miestom za rok 2017 a 2018.pdf (419,3 kB)