Vyhodnotenie spotrieb prevádzky sústav tepelných zariadení za odberným miestom za rok 2016 a 2017

08.06.2018 21:07

Vyhodnotenie spotrieb prevádzky sústav tepelných zariadení za odberným miestom za rok 2016 a 2017 [PDF]