Vyhodnotenie spotrieb prevádzky sústav tepelných zariadení za odberným miestom za rok 2015 a 2016

23.06.2017 10:55

Vyhodnotenie spotrieb prevádzky sústav tepelných zariadení za odberným miestom za rok  2015 a 2016 [PDF]