Vyhodnotenie spotrieb prevádzky sústav tepelných zariadení za odberným miestom za rok 2013 a 2014

14.10.2015 17:29

Vyhodnotenie spotrieb 2013 a 2014 [PDF]