Vyhodnotenie spotrieb prevádzky sústav tepelných zariadení za odberným miestom za rok 2012 a 2013

27.08.2014 09:08

Vyhodnotenie spotrieb 2012-2013 [PDF]