Voľby členov Predstavenstva a Kontrolnej komisie SBD Zvolen

25.06.2021 13:10

Ďakujem delegátom Zhromaždenia delegátov SBD Zvolen za účasť na korešpondenčnom hlasovaní Zhromaždenia delegátov SBD Zvolen konaného dňa 23.6.2021, na ktorom zvolili nových členov štatutárneho a kontrolného orgánu SBD Zvolen a schválili navrhované body uznesenia.

Ďakujem za dôveru a podporu Vám, delegátom Zhromaždenia delegátov SBD Zvolen a členom Predstavenstva SBD Zvolen, ktorí ma zvolili za predsedníčku Predstavenstva SBD Zvolen.

Gratulujem všetkým zvoleným členom Predstavenstva a Kontrolnej komisie SBD Zvolen a želám im veľa úspechov.

 

Ing. Mária Hornoveská

Predsedníčka SBD Zvolen

 

Zvolení členovia Predstavenstva SBD Zvolen:

 1. Ing. Mária Hornoveská – predsedníčka predstavenstva
 2. Ing. Drahomíra Košíková – 1. podpredsedníčka predstavenstva
 3. doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD. – 2. podpredsedníčka predstavenstva
 4. JUDr. Tatiana Borská – členka
 5. Ing. Andrej Balla - člen
 6. Vladimír Fabok - člen
 7. Ing. Ivana Vančová - členka
 8. Miroslava Kocmanová – členka za lokalitu Krupina
 9. Dušan Longauer – člen za lokalitu Detva
 

 Zvolení členovia Kontrolnej komisie SBD Zvolen:

 1. Ing. Miroslav Galád – predseda Kontrolnej komisie
 2. Ing. Renáta Monišová – podpredsedníčka Kontrolnej komisie
 3. Ing. Jozef Bubelíny
 4. Ing. Igor Šufliarsky
 5. Ing. Eva Mičianová