Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov Jún 2022

20.07.2022 07:33

Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov konaného v roku 2022 Jún (PDF)