Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov Január 2022

10.02.2022 14:57

Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov konaného v roku 2022 Január (PDF)