Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov 2021

19.07.2021 10:35

  Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov konaného v roku 2021 (PDF)