Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov 2020

23.11.2020 13:55

Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov konaného v roku 2020 (PDF)