Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov 2019

18.06.2019 08:15

Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov konaného v roku 2019 (PDF)