Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov 2017

18.08.2017 09:24

Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov konaného v roku 2017

Uznesenie ZD 2017.pdf (190,9 kB)