Usmernenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie - AKTUALIZOVANÉ

19.05.2020 07:04

Zdroj: www.smi.sk

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 4 písm. f) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o metrológii") na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie na celom území Slovenskej republiky Vládou Slovenskej republiky dňa 12.03.2020 od 06:00 h vydal dňa 16.03.2020 USMERNENIE č. UNMS/01618/2020-900/004062/2020 k činnosti v oblasti metrológie.

 

Aktualizácia č.1

 

Aktualizácia č. 2