Ponuka priestorov do nájmu - Unimobunky na ul. 29. Augusta 192/10 vo Zvolene

27.02.2018 14:07

Stavebné bytové družstvo Zvolen, Nográdyho 1455/24 960 01 Zvolen ponúka do nájmu:

na ul. 29. augusta 192/10 vo Zvolene – unimobunky (na poschodí):

  • tri nebytové priestory – každý o výmere 21,16 m2 a  príslušenstvo vhodné ako kancelárske priestory,
  • dva nebytové priestory – každý o výmere 31,50 m2 a príslušenstvo vhodné ako kancelárske priestory
  • nebytové priestory o výmere 10,12 m2 a príslušenstvo vhodné ako kancelárske priestory
 

Bližšie informácie na tel. čísle 045/32 13 315.

Písomné žiadosti zasielajte na horeuvedenú adresu alebo mailom na adresu sbdzv@sbdzv.sk alebo mkovac@sbdzv.sk

 
na ul. Námestie slobody 2013 vo Zvolene
nebytový priestor  výmere 60,10 m2 vhodný ako obchodný alebo kancelársky priestor
na ul. 29. augusta 192/10 vo Zvolene – unimobunky (na poschodí):
tri nebytové priestory – každý o výmere 21,16 m2 a  príslušenstvo vhodné ako kancelárske priestory,
dva nebytové priestory – každý o výmere 31,50 m2 a príslušenstvo vhodné ako kancelárske priestory
nebytové priestory o výmere 10,12 m2 a príslušenstvo vhodné ako kancelárske priestory,
 
Bližšie informácie na tel. čísle 045/32 13 315.
Písomné žiadosti zasielajte na horeuvedenú adresu alebo mailom na adresu sbdzv@sbdzv.sk alebo pravne@sbdzv.sk