Stavebné bytové družstvo Zvolen je odborne, personálne aj technicky kedykoľvek pripravené spravovať ďalšie bytové domy

22.01.2015 11:18

Disponujeme vyspelým technologickým a informačným vybavením, ktoré nám umožňuje spravovať relatívne neobmedzený počet bytových, nebytových a účtovných jednotiek a domov

Sme otvorení a pripravení na diskusiu s každým vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru.