Servis výťahov

27.02.2015 08:55

Výťah spadá do kategórie vyhradených technických zariadení, na ktorých sú vykonávané úkony smerujúce k zabezpečeniu bezpečného chodu týchto zriadení.

[PDF]