OZNAM o prerušení dodávky tepla Zvolenská Slatina, Sládkovičova ul. - 11.7.2019

20.06.2019 07:56

Oznam spoločnosti STEFE

Vážení odberatelia tepla zapojení na PK Zvolenská Slatina, Sládkovičova 589/5,

Oznamujeme Vám,

že na základe oznámenia spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. o prerušení dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 11.7.2019 v čase od 7:15 do 19:00 hod. prerušená dodávka TÚV. Dodávku TÚV obnovíme ihneď po obnovení dodávky elektrickej energie.
V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733 alebo 0800 700 777
Za nami nezavinené prerušenie dodávky TÚV sa ospravedlňujeme.
 

Dotknuté odberné miesta: Sládkovičova 1 – 5, 7 – 11, T. Vansovej 6 – 10

 

Ján Bellák v.r.
technický riaditeľ, konateľ

Vo Zvolene 19.6.2019Vážení odberatelia tepla zapojení na PK Zvolenská Slatina, Sládkovičova 589/5,
 
Oznamujeme Vám,
 
že na základe oznámenia spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. o prerušení dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 11.7.2019 v čase od 7:15 do 19:00 hod. prerušená dodávka TÚV. Dodávku TÚV obnovíme ihneď po obnovení dodávky elektrickej energie.
V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733 alebo 0800 700 777
Za nami nezavinené prerušenie dodávky TÚV sa ospravedlňujeme.
Dotknuté odberné miesta: Sládkovičova 1 – 5, 7 – 11, T. Vansovej 6 – 10
 
Ján Bellák v.r.
technický riaditeľ, konateľ
 
Vo Zvolene 19.6.2019