Prerušenie dodávky tepla PK Rákoš, Zvolen - 23.-25.6.2020

05.06.2020 10:21

Oznam spoločnosti STEFE Zvolen

Vážení odberatelia tepla zapojení na PK Rákoš vo Zvolene,

Oznamujeme Vám,

že z dôvodu plánovaných prác na plynovej prípojke pre  plynovú kotolňu PK Rákoš bude
od 23.6.2020 7:00 hod do 25.6.2020 17:00 hod  prerušená dodávka teplej úžitkovej vody (TÚV) .

V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733 alebo 0800 700 777

Ďakujeme za pochopenia a zhovievavosť počas prerušenia dodávky TÚV.

Dotknuté odberné miesta: Rákoš 8960/20-24, 8961/26-30, 9595/32-38 a BD RIVER

 

Ján Bellák v.r.

technický riaditeľ, konateľ

Vo Zvolene 4.6.2020