Prerušenie dodávky tepla okruh OST Kukučínova a Višňovského 4 vo Zvolene - 20.7.2020

07.07.2020 14:33

Oznam spoločnosti STEFE

Vážení odberatelia tepla zapojení na OST Kukučínova a KOST Višňovského 4 vo Zvolene,

Oznamujeme Vám,

že na základe oznámenia spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. o prerušení dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 20.7.2020 v čase od 7:45 do 14:00 hod. prerušená dodávka TÚV. Dodávku tepla obnovíme ihneď po obnovení dodávky elektrickej energie.

 

V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733 alebo 0800 700 777

 

Za nami nezavinené prerušenie dodávky TÚV sa ospravedlňujeme.

 

Dotknuté odberné miesta:

Jesenského 2128/73-75,Družstevná 2241/31-35, 1415/8 CYM, Jesenského 2126/69-71,Kukučínova 1409/6-8, 6571 BETRIA, Sokolská 1646/84-92, 1883/80-82,Družstevná 2410/16, 2340/18, 2194/20, 2152/22, 2476/29 a Višňovského 4

 

technický riaditeľ, konateľ

Vo Zvolene 1.7.2020