Prehľadná zostava Fond opráv domu [PDF]

18.03.2015 11:55

Z dôvodu maximálnej informovanosti našich klientov sme pre všetkých registrovaných užívateľov portálu www.poschodoch.sk sprístupnili zostavu s prehľadom tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv (ďalej len "FPÚaO").

Zostava sa nachádza v sekcii "Výstupy za dom" >> Fond opráv domu [PDF].

Užívatelia portálu získajú okamžité informácie o výške tvorby, podrobnom čerpaní a zostatku FPÚaO, o stave v evidencii platieb bytového domu a o zostatkoch na bankových účtoch bytového domu.

Údaje v zostave sú načítavané z databázy informačného systému Domus, ktorý používa SBD Zvolen. Do zostavy sú zahrnuté položky po zaúčtovaní a spracovaní v informačnom systéme. Počiatočný stav FPÚaO je aktualizovaný až po vykonaní účtovnej uzávierky za zdaňovacie obdobie predchádzajúceho roka (po 31.3.).