Pozvánka na poradu splnomocnených zástupcov vlastníkov bytov

13.04.2018 07:25

Pozývame Vás na poradu splnomocnených zástupcov vlastníkov bytov (ďalej SZVB) s vedením Stavebného bytového družstva Zvolen (ďalej SBD Zvolen), ktorá sa uskutoční dňa:

 

v meste Zvolen - 16. apríla 2018 (pondelok) o 15.00 hod v zasadačke Mestského úradu Zvolen, Nám. slobody 22
v meste Detva - 17. apríla 2018 (utorok) o 15.00 hod v zasadačke Mestského úradu Detva, ul. Tajovského 7
v meste Krupina - 18. apríla 2018 (streda) o 15.00 hod v  zasadačke Mestského úradu, Svätotrojičné nám. 4

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Informácie
  3. Rôzne
  4. Diskusia
  5. Záver

 

Vaša účasť na porade je potrebná. Pri prezencii Vám bude odovzdaný aj prehľad platieb za 1. štvrťrok 2018, stav FPÚaO za mesiace 12/2017 a 1,2/2018 a zloženky na úhradu predpisu nájomného.
V prípade, že sa nemôžete z rôznych dôvodov porady zúčastniť, zabezpečte, prosím, odovzdanie pozvánky svojmu zástupcovi a jeho účasť na porade.

 

Ing. Mária Hornoveská

predsedníčka SBD Zvolen

 

Informácie k porade splnomocnených zástupcov vlastníkov bytov

 

predsedníčka SBD ZvolenPozývame Vás na poradu splnomocnených zástupcov vlastníkov bytov (ďalej SZVB) s vedením Stavebného bytového družstva Zvolen (ďalej SBD Zvolen), ktorá sa uskutoční dňa:
 
pre mesto Zvolen - 16. apríla 2018 (pondelok) o 15.00 hod v zasadačke Mestského úradu Zvolen, Námestie slobody 22
pre mesto Detva - 17. apríla 2018 (utorok) o 15.00 hod v zasadačke Mestského úradu Detva, ul. Tajovského 7
pre mesto Krupina - 18. apríla 2018 (streda) o 15.00 hod v  zasadačke Mestského úradu, Svätotrojičné nám. 4, Krupina.
 
Program :   
 
Otvorenie
Informácie
Rôzne
Diskusia
Záver
 
Vaša účasť na porade je potrebná. Pri prezencii Vám bude odovzdaný aj prehľad platieb za 1. štvrťrok 2018, stav FPÚaO za mesiace 12/2017 a 1,2/2018 a zloženky na úhradu predpisu nájomného.
V prípade, že sa nemôžete z rôznych dôvodov porady zúčastniť, zabezpečte, prosím, odovzdanie pozvánky svojmu zástupcovi a jeho účasť na porade.
 
Ing. Mária Hornoveská  
predsedníčka SBD Zvolen