Postup pri obstarávaní tovarov a služieb

16.04.2015 08:51

Vykonávanie výberových konaní pri správe domu vykonávanej Stavebným bytovým družstvom Zvolen.

 Postup pri obstarávaní tovarov a služieb [PDF]