Postup pri obstarávaní tovarov a služieb

16.04.2015 08:52

Vykonávanie výberových konaní pri správe domu vykonávanej Stavebným bytovým družstvom Zvolen.

Viac tu: https://www.sbdzv.sk/news/postup-pri-obstaravani-tovarov-a-sluzieb1/