Poruchy výťahov

16.11.2016 08:53

Na výťahoch môže vzniknúť viacero typov závad. Tento príspevok je zameraný na jednu, ďalej uvedenú, špecifickú závadu. [PDF]