Po schodoch (webportál)

21.02.2014 15:36
  Webový portál sprístupňuje finančné a technické údaje o bytoch a nebytových priestoroch a domoch pre ich vlastníkov, nájomcov a domových funkcionárov. 
Údaje sú sprístupnené z informačného systému DOMUS používaného v SBD Zvolen.