Oznámenie o zmene ceny vody od 1.7.2017

14.07.2017 09:49

Na doleuvedenej adrese si môžete pozrieť ceny vodného a stočného platné od 1.7.2017 od dodávateľa Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

https://www.stvps.sk/cena-vody/